logoyummi

header
LV   RU

Lietošanas noteikumi


Vispārīgie noteikumi

Portāla yummi.lv lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) nosaka portāla yummi.lv (turpmāk tekstā – „Portāls”) lietošanas kārtību. Reģistrējoties portālā lietotājs (turpmāk tekstā – „Lietotājs”) piekrīt ievērot šos Noteikumus un ir atbildīgs par portālā ievietoto saturu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Lietotājs piekrīt, ka Portāls var jebkurā laikā papildināt un grozīt Noteikumus.

!! Ir kategoriski aizliegts ievietot rakstus vai komentārus, kas satur pornogrāfiju, aicina uz vardarbību, jeb aizskar kādu konkrētu cilvēku.

Katrs lietotājs atbild par saturu, kuru viņš ir ievietojis yummi.lv. Lūdzu, pirms raksta ievietošanas, pārliecinies, ka Tev ir atļauja satura izmantošanai. Pretējā gadījumā tas var tikt dzēsts.

Portāla Lietotāji, izmantojot šo Portālu, akceptē, ka yummi.lv nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai trešajām pusēm, lietojot šo Portālu vai Portāla kļūdu dēļ.

Portāla administrācijai, nepaskaidrojot iemeslu, ir tiesības labot vai dzēst lietotāja pievienoto saturu.

!! Apskatot portāla saturu, stingri aizliegts izmantot reklāmu bloķēšanas rīkus.

!! Kategoriski aizliegts bez iepriekšējas saskaņošanas pārpublicēt lietotāju ievietoto oriģinālsaturu.


Satura ievietošana Portālā

Lietotājs, pilnā apjomā un precīzi pārpublicējot cita autora rakstu vai fotogrāfijas, “pirmautora” lauciņā norāda saiti uz attiecīgo cita autora rakstu un pats ir atbildīgs par to, ka šim autoram nav iebildumu pret viņa raksta vai fotogrāfiju pārpublicēšanu yummi.lv Lietotājs apzinas, ka Portāls var bloķēt un dzēst fotogrāfijas, kuras pārpublicētas no fotoaģentūrām, kuras nav devušas savu piekrišanu šādai pārpublicēšanai. Lietotājs apzinas, ka elektronisko parakstu noņemšana un cita veida filtru apiešana ir pārkāpums, par kuru materiāli un juridiski atbild Lietotājs.

Lietotājs apņemas nepublicēt reklāmu, spamu un naidīgu saturu, kā arī ievērot Latvijas likumus, kas regulē bērnu tiesības, pornogrāfijas izplatīšanu, autortiesības, personas goda un cieņas aizskaršanu, fizisko personu datu aizsardzību un citus normatīvos aktus.

Lietotājs piekrīt saņemt īpašus piedāvājumus no portāla yummi.lv un tā sadarbības partneriem.

Publicējot rakstu, Lietotājs apstiprina, ka to veic kā privātpersona pēc savas brīvas gribas ārpus jebkādām darba attiecībām ar Portāla un par rakstu publicēšanu nesaņem atlīdzību no Portāla.

Portāla adminstrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem dzēst vai labot rakstus, kas satur rupjības vai lamuvārdus, kā arī starpnacionālo naidu kurinošus tekstus, kā arī labot vai dzēst rakstu, kurš pēc viņu ieskatiem neatbilst yummi.lv saturam.


Autortiesības

Portāla Lietotājs drīkst ievietot saturu, ieskaitot Rakstus, fotogrāfijas un komentārus (turpmāk—“Saturs”). Portāls nenodrošina Satura konfidencialitāti. Autortiesību pārkāpumi, tāpat kā jebkuri Noteikumu pārkāpumi, var būt par pamatu Satura dzēšanai un Lietotāja konta bloķēšanai.

Lietotājs ir atbildīgs par Portālā ievietoto Saturu. Lietotājs apliecina, ka Saturs ir Lietotāja īpašums un ka Lietotājam ir piešķirtas visas nepieciešamās licences, atļaujas un / vai piekrišana Satura ievietošanai Portālā. Lietotājam ir pienākums no autortiesību un citu veidu tiesību īpašniekiem saņemt atļauju pirms Satura ievietošanas Portālā.

Saturs paliek Lietotāja īpašumā. Ievietojot Saturu Portālā, Lietotājs piešķir Portālam bezmaksas, neekskluzīvu, ģeogrāfiski neierobežotu licenci izmantot un izplatīt Saturu jebkurā Portālam piederošā vai saistītā interneta vietnē un ar to saistītajos reklāmas materiālos. Tāpat Lietotājs piešķir licenci jebkuram Portāla apmeklētājam aplūkot Saturu. Šādas licences ir spēkā, kamēr Saturs ir izvietots Portālā, bet Portālam ir tiesības saglabāt informatīvu kopiju no Satura arī pēc tam, kad Lietotājs to ir izdzēsis no Portāla.

Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Portāls aktīvi nemeklē faktus, kuri liecinātu par pārkāpumiem. Portāls nekavējoties reaģē uz tiesību īpašnieka iesniegumu par iespējamiem autortiesību vai cita veida tiesību pārkāpumiem.


Fizisko personu datu apstrāde

Reģistrējoties Portālā Lietotājs piekrīt un ir informēts par savu personas datu apstrādi.

Lietotājam reģistrējoties Portālā un lietojot to Portāls ievāc un apstrādā šādu personas datus (ja tie par tādiem tiek uzskatīti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam) par Lietotāju: lietotājvārds, parole un Lietotāja e-pasts.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt Portālam turpināt Lietotāja personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt labot datus vai izdzēst tos, ja tie ir neprecīzi.